banner shrek

text icon  ACHATH    ... úrodový potenciál ozimnej repky


 

•    Vysoké a stabilné úrody
•    Výborný zdravotný stav

 

 

 

ACHATH je hybrid  s extra vysokými úrodami - za obdobie skúšania dosiahol impozantnú úrodu:  4,5 t/ha  (v roku 2010  dal úrodu 125,0% na priemer pokusu a  118,5% v roku 2011)* (*Zdroj: ÚKSÚP Bratislava, ŠOS 2010, 2011)

ACHATH je kompaktného mohutného vzrastu s vysokou odolnosťou voči poliehaniu. Výška porastu je cca 1,47m. Hybrid je stredne skorý, s priemernou dĺžkou vegetačnej doby 135 dní.  Dĺžka kvitnutia je v priemere 19 dní a dozrieva rovnomerne. Zdravotný stav je výborný, vyniká hlavne odolnosťou voči sclerotínii, plesni kapustovej a plesni sivej.

ACHATH je vhodný pre pestovanie do všetkých pestovateľských oblastí pre intenzívne pestovanie.

 

 

ACHATH     
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Výkonnosť
   
Úroda
  rs6
     
Kvalita    
Obsah oleja   rt5
Obsah GSL
  rs
Obsah kyseliny erukovej
  rt5
     
Úrodová stabilita
   
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Rovnomernosť dozrievania
  rt5
Tolerancia sucha   rs6
Regeneračná schopnosť   rt5
Zdravotný stav   rs6
     
Agronomické vlastnosti
   
Výška rastlín
  rt5
Skorosť   rs6
Počiatočný vývoj rastlín
  rt5

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

achat vysledky2017 2


achat vysledky2017 3

achat vysledky2017 4achat vysledky2017 1
2018 achat urody