Udávame TRENDY v REPKE
Udávame TRENDY v REPKE
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT

text icon  DAX CLH   


 Dax headline

  • Vysoké úrody aj v suchých podmienkach
  • CL hybrid registrovaný na Slovensku

 

 

 

DAX CLH je nový na Slovensku registrovaný Clearfield hybrid. Je stredne neskorý mohutný, s mimoriadnymi úrodami semena, vysokou úrodou oleja a výbornou stabilitou aj v suchších podmienkach.

DAX CLH rýchlu regeneráciu po zime, stredne skoro kvitne a dozrieva stredne neskoro. Tvorí stredné až vyššie porasty s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. DAX CLH sa vyznačuje veľmi dobrým zdravotným stavom (gén RLM 7) a nepukavosťou šešúľ.

DAX CLH má dobrý počiatočný vývin, preto ho odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Svojou skorosťou a mohutným koreňovým systémom veľmi dobre toleruje aj suchšie oblasti a stresové podmienky pestovania.

 

 

DARLINGH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Úroda oleja   rs5
     
Úrodová stabilita    
Zdravotný stav   rs
Regeneračná schopnosť   rs6
Odolnosť voči poliehaniu   rs
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

Dax graf