banner shrek

text icon  MERCEDESH    ... vysoká úroda semena i oleja


 

•    Jeden z najvýkonnejších novoregistrovaných hybridov na Slovensku 2013
•    Registrovaný v Poľsku, pred registráciou v Nemecku
•    Nový robustný hybrid s dobrou odolnosťou voči poliehaniu

 

 

 

MERCEDESH je stredne skorý hybrid stredne vysokého typu s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Je to novoregistrovaný hybrid na Slovensku v roku 2013, registrovaný po 2 rokoch skúšania s priemernou úrodou 107% na kontrolné odrody.

MERCEDESH odporúčame pre stredné termíny sejby. Vykazuje vynikajúcu zimuvzdornosť, jednu z najvyšších medzi európskymi odrodami. Kvitne stredne skoro, mohutne vetví a tvorí vyššie rastliny s veľmi vysokým počtom šešúľ na rastline.

MERCEDESH poskytuje vysoké úrody semena spolu s veľmi vysokým obsahom oleja. To zaručuje pestovateľovi vynikajúce možnosti z hľadiska obchodovania produkcie i celkovej efektivity pestovania.

 

 

 MERCEDESH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

mercedes rapool

mercedes graf urody semena oleja

 


mercedes rdvola