banner shrek

text icon  KUKURICA SIATA   ...od firmy SAATEN-UNION


 

01 suriga  hyb vys poltext line blue

• Skorý hybrid vhodný do chladnejších lokalít, ťažších pôd

• Vysoký úrodový potenciál zrna

• Kvalitná silážna hmota

text line green

02 sulanobio spec vys kva sil text line blue

• Obzvlášť vhodný na silážne využitie

• Dobrý počiatočný vývin i v chladnejších oblastiach

• Vysoký úrodový potenciál silážnej hmoty vo svojej skupine
   skorosti

text line green

     

03 sunarovys uro zrn vys kva siltext line blue

• Bohatá úroda s vysokým obsahom škrobu v kŕmnej dávke

• Kombinované využitie na zrno aj na siláž

• Úrodová stabilita aj v kritických pôdnych podmienkach

text line green

04 sudorvzr hyb bio spectext line blue

• Mimoriadne vhodný na bioplyn
   - excelentné úrody suchej hmoty siláže

• Vysoké mohutné rastliny výborne olistené, dlhý staygreen

• Výborné úrody zrna a uvoľňovanie vody zo zrna

text line green

     

05 suprime vys kva sil

text line blue

• Mimoriadne úrodný silážny hybrid

• Výborný zdravotný stav

• Vysoký obsah škrobu

text line green

06 surterra uni hyb

text line blue

• Plastický a stabilný hybrid

• Výborná tolerancia rôznych pestovateľských podmienok

• Vysoká stráviteľnosť organickej hmoty

text line green

     

07 susann vyn mly kva exp

text line blue

• Mimoriadny obsah škrobu

• Vysoká úroda silážnej hmoty a zrna vo všetkých oblastiach

• Vysoký energetický potenciál vďaka veľkým šúľkom
   so zdvojenou špicou

text line green

08 sumberto kva dent

text line blue

• Vysoké úrody zrna excelentnej kvality

• Univerzálne využitie

• Ideálny pomer úrody, kvality a ceny

text line green

     

09 sunsetvzr hyb bio spec

text line blue

• Mohutný silážny hybrid

• Vysoký obsah škrobu

• Vynikajúca stráviteľnosť organickej hmoty

text line green

10 surreal vys uro zrn

text line blue

• Rekordné úrody suchého zrna aj na ľahších pôdach

• Stredne vysoká až vysoká HTZ

• Výborne dozrnené dlhšie šúľky

text line green

     

11 sufavornaj pom kvc such

text line blue

• Dobrá tolerancia voči teplotným stresom - stabilita úrod

• Veľmi skoré a rovnomerné dozrievanie

• Rezistencia voči Helminthosporióze

text line green

12 suprakva dent rych vod

text line blue

• Stabilné vysoké úrody zrna

• Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

• Veľmi dobrá tolerancia stresových podmienok

text line green

     

13 sumatornaj pom kvc vys uro zrn

text line blue

• Špičkový hybrid pre intenzívne pestovanie

• Dobrá odolnosť teplotným stresom

• Výborná rezistencia voči fuzariózam

text line green

14 sum305 vzr hyb

text line blue

• Hybrid s univerzálnym využitím

• Vysoko úrodný a stabilný zrnový hybrid

• Mohutné, bohato olistené rastliny s vysokým podielom
   zrna v siláži

text line green

     

15 sunlinevys uro zrn kva dent

text line blue

• Vhodný aj do oblastí stresovaných suchom

• Mimoriadne úrodný a stabilný hybrid

• Dobré uvoľňovanie vody zo zrna

text line green

16 superbiavys uro zrn najpred

text line blue

• Rekordné úrody zrna

• Adaptabilita a stabilita aj v suchých podmienkach

• „Flex“ typ šúľka

text line green

     

17 sumbravys uro zrn vys kva sil

text line blue

• Obrovský úrodový potenciál, vysoká HTZ

• Vysoký obsah škrobu

• Plasticita a stabilita

text line green

18 surasvys uro zrn rych vod

text line blue

• Vysoký úrodový potenciál zrna i silážnej hmoty

• Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

• Plasticita a stabilita

text line green

     

19 sum405vys uro zrn vyb zdrav

text line blue

• Nový neskorý zrnový hybrid

• Vysoký a stabilný úrodový potenciál a stabilita úrod

• Nižšie rastliny s dobrým zdravotným stavom
   a pevnou stonkou

text line green

 

Saaten Union

Katalóg jarín 2017 – Jarné plodiny SAATEN-UNION

Prehľad hybridov kukurice - základné charakteristiky
SUPREME - infoleták

Viac informácii nájdete na:
www.saaten-union.cz