Udávame TRENDY v REPKE
Udávame TRENDY v REPKE
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT

text icon  TEMPTATIONH    Temptation head

•    Nový úrodový potenciál

•    Vysoká plasticita
•    Mimoriadna úrodová stabilita
•    Rezistentný TuYV

 

Temptation grafy

 

 

TEMPTATIONH je stredne skorý hybrid tvoriaci stredne vysoké rastliny (160 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu (7,7). Vitalita a rýchly dynamický vývoj mladých rastlín hybridu umožňuje lepšie odolávať tlaku škodcov na jeseň. Má strednú dobu kvitnutia a strednú dobu zrelosti s rýchlym zalievaním semien v šešuliach a rýchle znižovanie vlhkosti. Nová úrodová úroveň hybridu TEMPTATIONH má svoje pevné základy v geneticky podmienenej rezistenci voči TuYV.

DO NÍŽIN AJ DO HÔR, DO PIESKU AJ DO KAMEŇA

TEMPTATIONH vyniká vysokou plasticitou a nemá vyhranené nároky na oblasť pestovania. Je preto vhodný do všetkých výrobných oblastí v SR. Veľmi rýchly počiatočný vývoj rastlín na jeseň a vynikajúca zimuvzdornosť umožňuje výsevy v stredne neskorých termínoch. Hybrid veľmi dobre reaguje prírastkom úrody pri intenzívnom spôsobe pestovania.

 

 

 TEMPTATIONH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt6
Zdravotný stav   rs5
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

 temptation1

temptation2

temptation3