ROZUMIEME REPKE – we know rapeseed
ROZUMIEME REPKE – we know rapeseed
Udávame TRENDY v REPKE
Udávame TRENDY v REPKE
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
REPKA RAPOOL - DOKONALOSŤ v detaile
REPKA RAPOOL - DOKONALOSŤ v detaile
Profesionál seje to najlepšie. KEĎ REPKU, TAK RAPOOL
Profesionál seje to najlepšie. KEĎ REPKU, TAK RAPOOL
NAJlepšie repky: ATORA a DARIOT
NAJlepšie repky: ATORA a DARIOT

text icon  Úspešný príbeh z praxe: Najlepší pestovateľ repky na Liptove


 

 

 

Vynikajúci a zručný agronóm
a produkt s vysokým potenciálom
– to je ideálna kombinácia ako dosiahnuť úspech.

 

Medzi pestovateľmi na Liptove v RD v Pribyline sa takýto príbeh odohral. Ing Miroslav Beharka za vynikajúce úrody s hybridom ACHAT získal ocenenie „Najlepší pestovateľ repky olejky“ už dva roky po sebe.rapool pribylina2018 plaketa

 

Kategória bola spoločná pre jarnú aj pre ozimnú repku, o to je jeho úspech ešte cennejší. Spoločnosť RAPOOL Slovakia sa pripája k blahoželaniam a tiež praje Ing. Beharkovi veľa pestovateľských úspechov do ďalších sezón.

Všetky fotografie, ako aj video pochádzajú z jeho súkromného archívu. Na ich základe je možné pochopiť, že porast ACHATU skutočne stál za obdiv. Parcela s ACHATOM sa nachádzala popri ceste a počas celej vegetácie sa pri ňom zastavovali ľudia. Zároveň mu ďakujeme, že sa s nami podelil nielen o svoje fotografie, ale aj skúsenosti a názor na hybrid jarnej repky ACHAT.

Tím RAPOOL Slovakia

 

Názor úspešného pestovateľa:rapool pribylina2018 beharka

„S hybridom jarnej repky ACHAT od RAPOOL Slovakia mám veľmi dobré skúsenosti. Je to plastický hybrid, ktorý prináša výsledky aj v extrémnych rokoch. Zvlášť odporúčam hybrid ACHAT ako alternatívu namiesto ozimnej repky s úrodovým potenciálom ozimných repiek.
Roľnícke družstvo v Pribyline má silne zastúpenú živočíšnu výrobu a aj z toho hľadiska pri výbere uprednostňujem len TOP produkt na trhu, ktorý mi prinesie nielen maximálne výnosy v podobe úrody semena ale aj slamy. Hybrid ACHAT už pestujem viacej rokov a mám s ním veľmi dobré skúsenosti. O čom svedčia aj výsledky, ktoré s ním dosahujem. Pri vyhodnotení LPPK na akcii POĎAKOVANIE ZA ÚRODU V PRIBYLINE" v Múzeu liptovskej dediny som s ním tento rok obhájil minuloročné prvenstvo ako "NAJLEPŠÍ PESTOVATEĽ REPKY" medzi pestovateľmi na Liptove, kde boli v jednej kategórii jarné aj ozimné repky.
V roku 2017 bol hybrid ACHAT pestovaný na výmere 31,58 ha s priemerným výnosom 3,32 t/ha a v tomto roku 2018 na výmere 36,98 ha s priemerným výnosom 3,68 t/ha. S hybridom ACHAT od RAPOOL Slovakia s určitosťou počítam aj do ďalších rokov.“

Ing. Miroslav Beharka, agronóm v RD v Pribyline

 

• Základné údaje o RD v Pribyline
Typ pôd: ľahké až stredne ťažké pôdy
Výmera a štruktúra OP: 954,56 ha z toho 338,72 ha ornej pôdy a 615,84 ha trvalých trávnych porastov
Nadmorská výška: 765 m.n.m
Množstvo zrážok, ktoré vypadlo počas vegetácie plodiny: 242 mm

• Agrotechnika jarnej repky ACHAT
Dátum sejby: 04.04.2018
Dátum zberu:29.08.2018
Predplodina: Jačmeň jarný
Hnojenie: 150 kg/N
Ošetrovanie: 1x preemergentné ošetrenie herbicídom, 2x insekticídne ošetrenie a predzberové ošetrenie.

 

rapool pribylina2018 foto